Preview Mode Links will not work in preview mode

Den danske Keto podcast

Oct 5, 2020

- Hvad periodisk faste er godt for
- Hvordan vi selv bruger periodisk faste hos Ketoliv
- Evidens og historie for periodisk faste
- Hvordan du bruger periodisk faste til vægttab
- Hvorfor du bør dyrke periodisk faste
- Hvad er periodisk faste? 
- Hvor meget faster du under periodisk faste? 16:8, 18:6, 20:4, OMAD?
-...